Socializace psa

Součást výchovy psa je jeho socializace

 

Proč je dobré socializovat psa...

socializace štěněteObdobí socializace psa je velmi důležité pro každého psa a v té nejintenzivnější formě by mělo probíhat v období  mezi 7 – 12 týdny jeho věku (nejpozději však do 16 týdnů).  Jde o období, které ve velké míře ovlivní chování daného jednotlivce v jeho následujícím životě a zdůrazní jeho osobnost. Se socializací psa se samozřejmě může začít i později. Ale čím později se se socializací psa začne, tím náročnější a zdlouhavější to bude a většinou se nedosáhne chtěného výsledku.

Pes, který neprošel správnou socializací, nepřiměřeně a nevhodně reaguje na běžné situace. Trpí tím jak jeho nervová soustava – on sám, tak jeho majitel a okolí.

Nevhodnou reakcí může být jak nepřiměřená bázlivost z čehokoli s čím se pes setká, tak i agresivní chování, které většinou pramení ze skrytého strachu. (Agresivita dominantního jedince je v určitých bodech odlišná a dá se od agresivity ze strachu rozeznat).

Pes, který neví jak na danou (probíhající) situaci reagovat, reaguje zrakově (kousáním) nebo pudově (útěkem). Takový pes je pak nebezpečný sám sobě – při útěku ze strachu se může ztratit nebo jej může srazit auto apod..) i svému okolí.socializace štěněte

Kdokoli si pořizuje psa, ať už do bytu nebo ven  na zahradu, měl by zodpovědně uvážit, zda je schopena ochoten věnovat svému svěřenci dostatek času, který pes potřebuje pro svůj správný vývoj jak psychický tak i fyzický. Protože socializace psa neznamená jen ukázat psovi jeden typ dané věci (jeden typ psa, situací, dopravního prostředku atad atd…) ale neustále jej seznamovat s různými typy věcí, zvířat, lidí situacemi zvuky a dalšími věcmi související se světem, ve kterém spolu žijeme.

 

Socializace psa se výrazně prolíná s jeho výchovou, ale stejně jako u výchovy a výcviku psa je velice důležité znát při nejmenším základní pravidla, jak se při socializaci štěněte (i dospělého psa) sám chovat a předcházet zbytečným chybám.

Tyto zbytečné chyby mohou nastat již u nezodpovědného chovatele, který socializaci štěňat nevěnuje dostatečnou pozornost (např u štěně, které prodáváž v pozdějším věku).

socializaci štěněte patří i jakési období vtiskávání, což se děje výhradně u chovatele, protože toto období probíhá ve věku do 7 týdnů štěněte. Proto je důležité při výběru štěněte, hledat i zodpovědného chovatele, který není k této problematice lhostejný.

socializace štěněte
Chovatel by měl štěňatům poskytnout co nejrozmanitější prostředí s různěvelkými, barevnými a zvukově zajímavými věcmi. Určitě by štěňata měla přijít velice často do úzkého kontaktu s lidmi různé věkové kategorie. Ne méně důležité je i to aby štěně zůstala do 7dýnů u chovatele – tedy se svými sourozenci a matkou (fenou) – štěně se tak začleňuje do hierarchie, učí se jak se chovat k ostatním psům (sourozencům). Jen z vážných důvodů je možno doporučit odebrání štěněte o týden dříve.


Pokud chovatel období vtiskávání správně vezme za své , je štěněti dán důležitý základ vyrovnaného chování k okolí. Dále vše záleží na socializaci a výchově (případně výcviku) u nového majitele.

 

Jak taková socializace psa vypadá…..socializace štěnětesocializace štěněte

Pokaždé když štěně chceme seznámit s něčím novým je důležité mít štěně na vodítku a seznamovat jej postupně. Do náruče si štěně bereme výhradně jen v určitých situacích. A to když štěně učíme například schody z nepříjemného materiálu (kov), tak si jej dáme do náruče a štěně položíme na druhý schod a poté jej necháme sejít dolů. Zabráníme tak zbytečnému stresování štěněte, aby si na schody vyšlo samo. ( Nepleťte si to s tím, že budete štěně nechávat vybíhat schody až do několikátého patra při každém venčení – není to vhodné pro jeho vývoj).

V žádném případě by se nemělo stát, že by štěně před něčím vyděšeně uteklo nebo získalo negativní zkušenost. Pro štěně mají tyto negativná zážitky až příliš velký význam a často v dospělosti vyústí v nevhodné chování a to nejen v kritických situacích.

Pokud se štěně něčeho bojí, lekne se nebo si je v nějaké situaci nejisté je potřeba, aby jste se vy sami chovali v klidu, zkrátka jak kdyby se nic nedělo. Každopádně nezačít psa chlácholit a litovat nebo jej brát do náruče nebo jej trestat. A to protože pokud chceme aby štěně všechny situace bralo jako něco naprosto běžného a chovalo se v klidu a sebevědomě musíme se tak chovat i my. Pokud budeme zvyšovat hlas, šišlat na něj nebo jej litovat utvrdí se v tom, že jeho obavy jsou namístě, protože páneček se nechová normálně.

Pokud štěně něco náhle vystraší není dobré od dané věci rychle odejít nebo jej nutit aby si danou věc očuchal. Zde je na místě pokračovat dál v cestě, kterou jste měli v plánu a chovat se naprosto přirozeně.Pokud se štěně vzpírá a nechce pokračovat v chůzi nebojte se silněji zatáhnout za vodítko.

Hned jak se štěně uklidní můžete ho pohladit, ale důrazně jej nechvalte ani neodměňujte, aby nepochopilo, že se opravdu děje něco hrozného. A další den s k tomu vrátit již připraven na to, že se toho pes bojí a již předem než si toho štěně všimne si pomocí pamlsku a hry kolem toho s naprostým klidem projít.

Dávejte si pozor na to, aby jste si se psem nehráli a nechtěli po něm poslušnost jen ve vyhrocených situacích.

socializace štěněteKdyž štěně seznamujete s lidmi nedovolte jim štěně krmit a nepřiměřeně si štěně hladit naučíte štěně žebrat a obtěžovat lidi a můžete si narušit vazbu mezi vámi a psem.

Když má zájem štěně neznámé věci očichávat – podpořte ho v tom, ale dávejte si pozor na situace, které by ho mohli negativně ovlivnit, jako například přiblížit se k psu za plotem – mohl by ho pokousat, očichat si auto, které by právě někdo mohl nastartovat – uleknutí se hluku nebo výparu z výfuku.

Berte štěně do lesa, kde si bude zvykat poslouchat i v místě plné pachu od zvěře. Berte štěně k veterináři  i když právě nepotřebuje ošetření, seznamujete ho se všemi možnými zvířaty jako jsou i hospodářská zvířata, seznamujte je se všemi dopravními prostředky, městem a vše co k městu patří.

Zkrátka štěněti ukažte a proveďte jej vším možným co vás napadne. socializace štěněte


Ale také nezapomeňte štěněti dopřát volný pohyb bez vodítka  jeto důležitý pro jeho vývoj, ovladatelnost i na vytvoření si vazby na vás.

Váš  pes již odmalička potřebuje, aby jste se mu dostatečně věnovali.

Proto si na své štěně udělejte dostatek času, aby když jste sním venku, jste mu mohli dopřát správnou socializaci i výchovu.

 

Vytvořeno © 2010 - Ilja Hynek, P-I-R-@-T Webmaster | Internetová reklama |Splňte si své sny | Reklamní články -